logo SAMOSLSKAPALENICE.CZ

PŘIJÍMÁME LETNÍ OVOCE

OTEVÍRACÍ DOBA

ČERVENEC 2019:

Vždy po telefonické dohodě.

Mimo uvedenou otevírací dobu lze přijmout vaše ovoce po telefonické domluvě

KONTAKTY

Samosolská pálenice s.r.o.
provoz Samosoly č.p. 11
378 24 Pluhův Žďár
tel.: (+420) 774 334 096
  777 007 450
  777 334 096
info@samosolskapalenice.cz

Zařízení pálenice

Kvasírna

Vybavení kvasírny

Pro výrobu kvasů je kvasírna vybavena několika typy kvasných nádob z plastů určených pro potravinářské účely. Pro menší množství ovoce využíváme 600 – 1000 litrových nádob. Nádoby jsou výhodné pro selekci odrůd jednoho druhu ovoce, nebo založení kvasu jednoho pěstitele. Kvasírna je také vybavena nádobami o obsahu 4000 l a 6000 l.

Všechny nádoby jsou uzavřené opatřené kvasným uzávěrem. Pomocí kvasného uzávěru jsme schopni přesně sledovat průběh kvašení, aniž bychom z kvasných nádob zbytečným otevíráním upouštěly vznikající oxid uhličitý (CO2), který vytváří nad kvasem atmosféru, chránící jej před oxidativními procesy.

Destilační kolona

Obecné informace o destilačních kolonách

Podle typu destilačního zařízení se zjednodušeně řečeno rozlišuje systém jednokotlový a dvoukotlový. Většina starších pálenic je vybavena dvěma kotly, to znamená, že se kvas nejprve destiluje na „hrubo“ a ve druhém kotli se pak vydestiluje finální pálenka. Jednokotlový způsob destilace je modernější ze dvou základních pohledů: za prvé je energeticky méně náročný a za druhé umožňuje získat lepší pálenku z hlediska jejích senzorických vlastností. Jako palivo se většinou používá plyn, řada starších pálenic používá ještě pevná paliva (uhlí, dřevo) a existuje několik málo pálenic, které topí elektřinou. Moderní jednokotlová zařízení, jsou schopna velmi dobře zachytit a ponechat v pálence aroma ovoce a konstrukce zařízení, jejich řídící prvky a topná média jako elektřina a plyn zajišťují velmi plynulý průběh destilace. Plynulost destilace je vedle dobrého kvasu základem dobré pálenky.

Pro zpracování kvasu (rmutu) využíváme jednokotlovou destilační kolonu o obsahu 300 l, vyrobenou firmou J.Hradecký s.r.o, Pacov. Právě my, jako jedni z mála, využíváme pro ohřev kvasu elektrickou energii, která umožňuje vůbec nejplynulejší průběh destilace.


Popis našeho zařízení

Destilační kolona je vyrobena z nerezoceli s měděnými komponenty v destilační části.

Kvas po ukončení kvašení je pomocí vývěvy dopraven do předlohové nádrže (1), kde je předehříván. Po předehřátí se kvas přepouští do tělesa destilačního surovinového kotle s míchadlem (2). Zde je kvas zahříván pomocí elektrických patron (3). Zahříváním kvasu je započata destilace. Nad vlastním kotlem je krátká kolona s třemi kloboukovými patry (4), na kterých dochází k zesilování lihu. Páry prochází kloboukovými patry, centrálním komínem. Vlastní destilace, tj. oddělování lihových par od vodních par se děje v deflegmátoru, jehož vnitřek je celý z měděných plástů (5) a v horní části je pak katalyzátor (6), který má za úkol odstranit z procházejících par nežádoucí složky (kyanovodík a ethylkarbamát). Pomocí přestupníku (7) je pára destilátu převáděna do trubkového chladiče (8), kde je destilát ochlazen na 10 – 15 °C. Poté destilát přechází přes předlohu s lihoměrem (9), kde je možné oddělit frakce destilace, tedy úkapy (methanol, acetaldehyd, estery) a dokapy (vyšší mastné kyseliny a jiné nepříznivé složky pro jakost destilátu). Posledním místem kudy prochází konečný destilát (jádro) je lihové měřidlo (10). Proces destilace je kontrolován poloprůmyslovým automatem, který kontroluje teploty procesu destilace a lihovitost výsledného produktu.

U jednokotlového systému odpadá výroba surového destilátu – lutru. Takto vyrobený destilát obsahuje kromě etanolu stopové množství doprovodných látek, které se podílejí na vytvoření aromatické a chuťové složky destilátu, odpovídající druhu suroviny. Výsledná pálenka má po senzorické stránce vyváženou a harmonickou vůni a chuť.

» nahoru